Thủ Thuật

Phương pháp giải các bài tập liên quan đến giảm phân

Dạng 1 : Xác định số NST , số cromatit , số tâm động trong một tế bào qua các kì của

Vận dụng các hiểu biết về biến đổi hình thái và số lượng của NST trong quá trình giảm phân ta có thể xác định bảng sau :

Bạn đang xem: Bài tập giảm phân

Bảng 1 : Xác định các số lượng NST, số cromatit, số tâm động trong tế bào qua các kì của giảm phân

NST đơn

NST kép

Số cromatit

Tâm động

Trung gian

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

2n

4n

2n

Giảm phân I

Đầu I

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

2n

4n

2n

Giữa

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

2n

4n

2n

Sau

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

2n

4n

2n

Cuối

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

2n

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

Trung gian

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

2n

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

Giảm phân I

Đầu I

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

2n

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

Giữa

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

XEM THÊM:  Những TRUNG TÂMBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

2n

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

Sau

2n

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

2n

Cuối

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

Xem thêm: Các cách kiểm tra máy samsung cũ

Có thể bạn quan tâm: cách cho cậu nhỏ vào cô bé

n

Cách giải : – Xác định được các tế bào sinh dục đang ở kì nào của quá trình giảm phân

– Áp dụng kiến thức trong bảng 1 để xác định đúng số lượng thành phần có trong tế bào.

Bài tập minh họa :

Bài 1 : Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số NST và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau I là :

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách bỏ chặn Messenger trên điện thoại, máy tính

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button