Wiki

Ý nghĩa của library trong tiếng Anh

library

Tham khảo: &quotĐám Giỗ&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Các từ thường được sử dụng cùng với library.

Bấm vào một cụm từ để xem thêm các ví dụ của cụm từ đó.

Bạn đang xem: Library

county libraryIt will thus be divorced, as it is now, from the county library service. Từ Hansard archive Ví dụ từ kho lưu trữ Hansard. Chứa thông tin được cấp phép trong Mở Giấy Phép của Quốc Hội v3.0 digital libraryThe tour begins with texts and moves on to the historical, geographical, and visual resources in the digital library. Từ Cambridge English Corpus extensive libraryIt provided three storeys for research offices, electronics laboratory, extensive library, archives, map room, museum, lecture theatre, and, in the basement, mechanical workshop, storage, photographic processing, and refrigerated laboratories. Từ Cambridge English Corpus Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của người cấp phép. Xem tất cả các cụm từ với library

XEM THÊM:  Top Cảm biến APS-C là gì? Ưu nhược điểm của cảm biến APS-C trên máy ảnh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button